ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕ

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Π.Υ. & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΕΜΠ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΦΜ : 998770760

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ