Δημοσιεύσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ     Download pdf

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας     Download pdf

NOTES 2016    Download pdf

NOTES 2015    Download pdf

Πρακτικο ΔΣ 27/10/2015 Download pdf

Περιληψη Συγχώνευσης ΥΙΟΙ Χ ΚΑΤΣΕΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ     Download pdf

Σχέδιο Συγχώνευσης ΥΙΟΙ Χ ΚΑΤΣΕΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ     Download pdf

NOTES 2014    Download pdf

NOTES 2013    Download pdf

NOTES 2012    Download pdf