Επικοινωνία

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Π.Υ. & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ν.ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΗΜΕΝΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΗΡΙΟ 14 Β ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19019 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ :

FAX :

Email : ktokas@everest.gr